Doelstelling en Spelregels

De Oldtimerrit Hoogland heeft als doel om bezitters van klassieke auto's en motoren de gelegenheid te geven om een mooie rit te kunnen rijden in de omgeving van Hoogland.

We streven er naar om deze rit zo mooi als mogelijk te maken en komen dus op uitzonderlijke plekken.
De organisatie is vrijwilligerswerk, we hebben geen doel er op te willen verdienen.

1. De "Oldtimerrit Hoogland" is een gezellige toertocht met klassieke auto's en motoren zonder enig wedstrijd- of snelheidselement. Deelname is geheel voor eigen risico van de bestuurders. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van tijdens de toertocht.

2. Bij het vertrek wordt een routebeschrijving uitgereikt. Het verkeerd rijden en mogelijk daarmee gepaard gaande manoeuvres zoals keren e.d. zijn daardoor zo goed als uitgesloten. De route is plm. max. 100 km lang (2 x ca. max 50)km en voert over soms smalle secundaire - en provinciale wegen en ook onverharde wegen. Snelwegen worden geheel gemeden.

3. De deelname staat open met klassieke auto's en motoren van tenminste 40 jaar oud.
Iets jongere voertuigen kunnen -ter beoordeling van de organisatie- worden toegelaten, mits het bijzondere voertuigen betreft of een bijzondere reden heeft.

4. Andere oude voertuigen worden niet toegelaten.

5. Voertuigen behoren toegestaan te zijn voor gebruik op de openbare weg (dus verzekerd en APK gekeurd te zijn).

6. Start en finish plaats kunnen jaarlijks wisselen, deelnemers worden er tijdig van geïnformeerd7. Eventueel puzzelelementen en daaraan gekoppelde prijsjes kunnen jaarlijks veranderen en zijn ook afhankelijk van het beschikbaar budget uit inschrijvingen en sponsoren.
7. Inschrijfgeld wordt jaarlijks bepaald.

u bent een normale individuele verkeersdeelnemer als alle andere, graag zien we dat u daar rekening mee houdt, evenals dat we op de locaties waar we zijn ons correct gedragen en bijvoorbeeld geen afval achterlaten.
Deelnemen betekend dat er hier en daar een foto gemaakt wordt en via deze site ook gedeeld wordt